Weather

OVMRO weather station
Temperature 6.7 °C
Feels like 4.7 °C
Rainfall rate 0.0mm/hr
Pressure 958.4 mb
Rising Rapidly
Wind 246 ° WSW 7.0 mph
Last reading 21:50 24/09/20

BBC weather

Latest Incident

23/09/2020 - Y gully, Tryfan

Two hill walkers strayed into Y Gylly on Tryfan and became stuck. As Oggie were low on numbers of hill members, RAF Valley MRT training in the area were asked to assist. In a joint operation the stuck couple were roped up the gully and traversed out onto safe ground.

Sefydliad Achub Mynydd Dyffryn Ogwen

Oggie base Mae OVMRO yn dîm achub mynydd gwirfoddol yn ymateb i ddigwyddiadau yn y mynyddoedd a dyffrynnoedd o amgylch Dyffryn Ogwen, mynyddoedd y Glyderau a’r Carneddau a’r cyffiniau yng ngogledd Eryri. Rydym ar alw 24 awr y diwrnod trwy gydol y flwyddyn.

Team performing a technical rescue exerciseGwirfoddolwyr yw ein haelodau tîm gydag ystod eang iawn o swyddi. Mae aelodau’r tîm i gyd yn fynyddwyr gyda gwybodaeth leol helaeth a hyfforddiant cymorth cyntaf. Mae llawer iawn yn arbenigo mewn gofal anafedig, sgiliau cymorth cyntaf uwch, sgiliau gyrru mewn argyfwng ac achub o ddŵr. Rydym i gyd yn falch iawn o’r traddodiad gwirfodd yn y gwasanaeth chwilio ac achub yn y mynyddoedd.

Rydym yn elusen gofrestredig ac yn ddibynnol ar roddion i gynnal ein gwasanaeth achub bywyd i’r cyhoedd. Mae lawer iawn o waith i’w wneud i godi arian i gefnogi ein gwaith. Mae costau cynnal y tîm achub o gwmpas £65,000 y flwyddyn.

Os yr hoffech wybod mwy, neu os hoffwch ein cefnogi, ewch at ein tudalen rhoddion.

Team members receiving a kind donation


Shop

OVMRO merchandise